Bouw tien Heijmans One-woningen stilgelegd

Bron: http://www.cobouw.nl/artikel/1637601-bouw-tien-heijmans-one-woningen-stilgelegd

Heijmans ONE

De bestuursrechter in Roermond heeft de bouw van tien Heijmans One-woningen in het Limburgse Panningen tijdelijk stilgelegd in afwachting van een voorlopige voorziening die door protesterende buurtbewoners is aangevraagd. De gemeente maakt zich geen zorgen dat de plannen definitief sneuvelen.

Woningcorporatie Wonen Limburg wil in het Ringovenpark in Panningen tien verplaatsbare woningen volgens het Heijmans One-concept neerzetten. De corporatie constateert in Panningen nu een tekort aan huisvesting, maar voorziet dat er over twintig jaar door krimp geen behoefte meer is aan deze woningen. Tijdelijke woningbouw is voor Wonen Limburg het antwoord. Wethouder Arno Janssen van de gemeente Peel en Maas toonde zich al eerder positief over het plan omdat het de druk op de woningmarkt verlaagt.

Groenvoorziening

Maar buurtbewoners verzetten zich tegen de plannen omdat ze het park als groenvoorziening willen behouden. Ze willen dat de geplande tijdelijke woningen in een andere hoek van het park verschijnen. Een grasveld bij de Rabobank aan de andere kant van het Ringovenpark, zou een geschiktere locatie zijn. Tot die conclusie kwam stedebouwkundig bureau Accent Adviseurs uit Eindhoven, dat door de omwonenden werd ingeschakeld.
Om hun eigen plannen kracht bij te zetten, stapten de buurtbewoners naar de bestuursrechter. Die doet over twee weken uitspraak, maar legde de bouw van de tien tijdelijke woningen tot die tijd stil.

Woonfunctie

Op de grond rust een onherroepelijk bestemmingsplan met woonfunctie
De gemeente Peel en Maas maakt zich geen zorgen dat de bestuursrechter over twee weken een permanente streep door de tijdelijke woningen zal zetten. Projectleider namens de gemeente, Arthur van Iterson: “Op de grond waar nu tien Heijmans One-woningen moeten verrijzen rust een onherroepelijk bestemmingsplan met een woonfunctie. En er is in het verleden zelfs een bouwvergunning afgegeven voor een appartementencomplex met 18 woningen. Dat lijkt me nog erger dan tien tijdelijke, grondgebonden huizen.”

De alternatieve locatie die de bewoners hebben aangedragen voldoet volgens Iterson niet. “Daarop rust een kantoorbestemming. En bovendien is het er te druk qua verkeer.”

Volgens Iterson gaan bewoners er ten onrechte vanuit dat de groenstrook waarop de tijdelijke huizen komen, voor altijd groen zou blijven. “Ze weten best dat er eigenlijk appartementen gepland waren. Maar als krimpgemeente kiezen we anno 2016 liever voor en tijdelijke oplossing.”

Kleinschalig

De gemeente Peel en Maas kiest er bewust voor om corporaties en ontwikkelaars op meerdere plekken in de gemeente kleinschalige en tijdelijke woningbouwplannen te realiseren. Iterson: “Op die manier kun je flexibel zijn en makkelijk bijsturen als de situatie daarom vraagt. Op dit moment is de druk om woonurgenten aan een huis te helpen groot. In de toekomst is dat waarschijnlijk anders. Tijdelijke en verplaatsbare woningen zijn een goede oplossing.”